Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định

 

        CÔNG TY TNHH MTV      
 XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH    
         
BẢNG LƯƠNG BAN LÃNH ĐẠO  
 CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
        ĐVT: 1.000đ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LƯƠNG 9T GHI CHÚ
1 Đặng Mạnh Dương Chủ tịch 400.039  
2 Phạm Viết Xuân Giám đốc 273.524  
3 Nguyễn Đức Học Phó Giám đốc 317.969  
4 Nguyễn Công Hưng Phó Giám đốc 319.139  
5 Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc 319.359  
6 Trần Quyết Trung Kế toán trưởng 300.045  
CỘNG     1.930.075  
       Nam Định, ngày 28 tháng 10 năm 2019  
Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 352687
Online:4
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com