Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định
638532008736007194.jpg
Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý

Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý

Xem chi tiết
638525120205820848.jpg
QUY ĐỊNH NỘI BỘ VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

QUY ĐỊNH NỘI BỘ VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

Xem chi tiết
638525117394850757.jpg
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Xem chi tiết
638525112717418549.jpg
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Xem chi tiết
638473268786848946.jpg
Báo cáo mục tiêu tổng quát và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Báo cáo mục tiêu tổng quát và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Xem chi tiết
638297003521448993.jpg
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Xem chi tiết
638231344569015955.jpg
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, BÌNH QUÂN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, BÌNH QUÂN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

Xem chi tiết
638254668187137969.jpg
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

Xem chi tiết
Trang:   
1   2    3    4    5    Sau   Cuối
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 439866
Online:1
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com