Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC PHÁT HÀNH XỔ SỐ  NĂM 2020

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ  NĂM 2020

 

I- ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH - THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

        * Công ty TNHHMTV xổ số kiến thiết Nam Định có trụ sở tại 157 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm 06 Ban lãnh đạo quản lý, 96 người lao động, 5 phòng ban chuyên môn, 01 Chi nhánh xổ số Thành phố Nam Định và 09 đơn vị huyện có nhiệm vụ kinh doanh các loại hình xổ số do công ty phát hành.

a - Thuận lợi:

- Công ty có đội ngũ nhân lực từ tỉnh xuống tới huyện, tham gia gắn bó với hoạt động xổ số và mạng lưới tổng đại lý và đại lý bán vé hoạt động rộng khắp từ thành phố Nam Định đến tất cả các huyện.

- Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát chứng kiến hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh nên công tác quản lý đã đi vào ổn định có nề nếp.

b - Khó khăn :

- Tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ hoạt động phi pháp, tràn lan, trốn thuế, thoát ly sự quản lý của Nhà nước và phát triển mạnh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Nam Định và Trung tâm các huyện, đã cạnh tranh lấn át xổ số bằng cơ cấu giải thưởng, khuyến mãi cho người mua, tỷ lệ hoa hồng trả cho người bán cao hơn tỷ lệ hoa hồng xổ số do Nhà nước quy định.

- Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn về hoạt động kinh doanh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng. Dịch bệnh gây khó khăn với nền kinh tế trong nước cũng như toàn thế giới, nên công tác kinh doanh của Xổ số kiến thiết cũng bị ảnh hưởng rất lớn cụ thể là tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và quay thưởng 22 ngày, đời sống người dân không được đảm bảo, dẫn đến sức mua vé của người chơi giảm sút.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020.

1- Kết quả thực hiện doanh số bán vé năm 2020.

a, Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2020:

                           Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm    2019

Năm 2020

So sánh

KH

TH

C, kỳ

KH

I

Tổng doanh thu (1+2+3+4+5)

144,3

145,5

133,3

92%

92%

1

Xổ số kiến thiết

17,5

17,2

16,7

95%

97%

2

Xổ số lô tô

92,3

92,9

84,1

91%

91%

3

Xổ số lô tô các cặp số

20,8

21,9

18,4

88%

84%

4

Xổ số lô tô 3 chữ số dự thưởng 23 giải

8,3

8

7,7

93%

97%

5

Xổ số BKQN

5,2

5,3

6,2

119%

116%

II

Nộp ngân sách

31,1

29

29

93%

100%

 

           

 

                                                                                        

c) Tình hình thực hiện doanh số các loại hình xổ số năm 2020 chi tiết theo đơn vị :

                                                                                             Đơn vị tính:1.000.000đ

Số TT

Đơn vị

TH 2019

Thực hiện năm 2020

So với năm 2019

 

Tổng số

Trong đó

XSKT

XS lô tô

XS cặp

XS 3

 chữ số

XS BKQN

1

TP Nam Định

58.892

54.519

11.796

31.593

1.932

4.740

4.458

93%

2

Nam Trực

6.012

5.541

316

3.320

1.212

435

258

92%

3

Trực Ninh

5.528

4.949

403

3.135

1.080

163

168

90%

4

Nghĩa H­ưng

11.129

10.421

236

6.396

3.493

112

184

94%

5

Hải Hậu

24.219

22.300

2.255

15.211

3.242

1.157

435

92%

6

Xuân Trường

13.356

12.683

707

10.271

1.097

394

214

95%

7

Giao Thuỷ

10.388

9.977

672

6.897

1.621

469

318

96%

8

Vụ Bản

4.000

3.527

226

1.841

1.235

153

72

88%

9

Mỹ lộc

1.562

2.277

19

1.514

606

73

65

146%

10

Ý Yên

9.221

7.124

104

3.946

2.891

93

90

77%

 

Cộng

144.307

133.318

16.734

84.124

18.409

7.789

6.262

92%

 

d) Nhận xét: Tổng doanh thu các loại hình xổ số thực hiện năm 2020 là 133.3 tỷ đồng đạt 92% so với năm 2019 và 92% so với kế hoạch giao năm 2020. Nếu loại trừ 22 ngày ngừng quay số mở thưởng theo thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 và văn bản số 31/UBND-VP2 ngày 30/3/2020 thì doanh thu đạt 97% so với kế hoạch năm 2020.

- Phát hành xổ số truyền thống: Doanh thu chiếm 13% trên tổng số doanh thu; doanh thu chủ yếu bán trên địa bàn Thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu.

        - Phát hành xổ số lô tô: Cơ cấu chiếm 63% trên tổng doanh thu.

        - Phát hành xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số dự thưởng 23 giải: Cơ cấu chiếm 6% trên tổng doanh thu.

- Phát hành xổ số BKQN: Cơ cấu doanh thu chiếm 5% trên tổng doanh thu.

- Phát hành xổ số lô tô cặp: Cơ cấu chiếm 13% trên tổng doanh thu.

- Về cơ cấu doanh số: Thành phố chiếm 41%; khối huyện chiếm 59%  

 - Doanh thu kinh doanh dịch vụ: gồm cho thuê văn phòng, lãi tiền gửi đạt 3 tỷ 152 triệu đồng.

 * Tỷ lệ tiêu thụ của 1 số loại hình như xổ số lô tô cặp, xổ số 3 chữ số dự thưởng 23 giải, xổ số biết kết quả ngay còn thấp.

Nguyên nhân:

 + Xổ số lô tô cặp: nhiều đơn vị chưa quyết liệt nhắc nhở đại lý hoàn thành chỉ tiêu đã ký kết với công ty.

+ Xổ số 3 chữ số dự thưởng 23 giải: chưa phổ biến được nhiều đến người chơi, nhiều đơn vị đại lý còn chưa biết thể lệ cơ cấu của loại hình này.

+ Xổ số biết kết quả ngay: Chủ yếu bán trên địa bàn thành phố Nam Định, nhiều đơn vị huyện chưa khoán chỉ tiêu đến từng đại lý.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG XSKT, KINH DOANH DỊCH VỤ

VÀ CÔNG ĐOÀN  NĂM 2021

           

I- GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2021:

                                                                                     Đơn vị tính: 1.000.000đ

STT

Đơn vị

Thực hiện 2020

Kế hoạch 2021

I

Khối huyện

78.799

84.600

1

Huyện Nam Trực

5.541

5.900

2

Huyện Trực Ninh

4.949

5.600

3

Huyện Nghĩa Hưng

10.421

11.100

4

Huyện Hải Hậu

22.300

23.400

5

Huyện Xuân Trường

12.683

13.350

6

Huyện Giao Thuỷ

9.977

10.650

7

Huyện Vụ Bản

3.527

4.000

8

Huyện Ý Yên

7.124

8.000

9

Huyện Mỹ Lộc

2.277

2.600

II

TP Nam Định

54.519

58.700

 

Cộng

133.318

143.300

               Tình hình chi trả lương

+ Cán bộ quản lý 6 người

+ Người lao động 96.

+ Lương bình quân 8,7 triệu\người\tháng

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 437644
Online:1
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com