Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định
638223585361579766.jpg
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Xem chi tiết
638223573398780379.jpg
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Xem chi tiết
637892658950281864.jpg
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Xem chi tiết
637892656404897722.jpg
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020

Xem chi tiết
637891794008881398.jpg
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

Xem chi tiết
637891792968028480.jpg
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

Xem chi tiết
637804283965804770.jpg
Biểu lương và thưởng ban lãnh đạo quản lý năm 2021

Biểu lương và thưởng ban lãnh đạo quản lý năm 2021.

Xem chi tiết
637606638522267663.jpg
Tiền lương và tiền thưởng binh quân năm 2020 và kế hoạch 2021 BLĐ quản lý

Tiền lương và tiền thưởng binh quân năm 2020 và kế hoạch 2021 BLĐ quản lý

Xem chi tiết
Trang:   
1    2   3    4    5    Sau   Cuối
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 420417
Online:2
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com