Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định
Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo doanh thu trả thưởng

Mã TĐLTên Tổng đại lýLHDoanh thuTrả thưởng
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) BL 8860000 2600000
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) LC 1400000 0
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) LT 31085000 13525000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) BL 8400000 3800000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) LC 1290000 110000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) LT 18710000 3500000
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) BL 1880000 0
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) LC 1140000 1110000
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) LT 9370000 2050000
005 TP 5 ( CN-NV-NP) BL 700000 0
005 TP 5 ( CN-NV-NP) LC 650000 0
005 TP 5 ( CN-NV-NP) LT 2570000 650000
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) BL 1510000 1400000
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) LC 690000 560000
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) LT 5850000 75000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) BL 3850000 4200000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) LC 1050000 450000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) LT 12940000 5300000
02 H. Nam Trực LT 515000 0
04 H. Nghĩa Hưng LT 895000 0
05 H. Hải Hậu LT 510000 0
07 H. Giao Thuỷ LT 2955000 0
08 H. Vụ Bản BL 760000 0
10 H. Y Yên LT 260000 0
12 Tổng ĐL Văn LT 500000 0
18 My Xa - Loc An LT 305000 0
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) BL 4630000 800000
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) LC 880000 110000
001 TP 1 (THĐ - BT - NQ) LT 31075000 1750000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) BL 3060000 1200000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) LC 1060000 330000
002 TP 2 (ND - PĐP - VH - VX - TTX) LT 17320000 650000
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) BL 800000 0
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) LC 1420000 1230000
004 TP 4 (LV - LHA - HL - TN - QT) LT 9970000 975000
005 TP 5 ( CN-NV-NP) BL 160000 0
005 TP 5 ( CN-NV-NP) LC 570000 330000
005 TP 5 ( CN-NV-NP) LT 5325000 0
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) BL 850000 0
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) LC 1240000 110000
006 TP 6 (TĐN - NT - TQK - VM) LT 6215000 75000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) BL 1780000 400000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) LC 1250000 890000
007 TP 7 (CB - L.HOA - T.THI) LT 11065000 950000
02 H. Nam Trực BL 620000 0
12345678910...
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 56458
Online:56
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com