Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định

Nam Dinh lottery Co.,Ltd
228.3849241 | 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định

Tòa nhà Xổ Số Nam Định

 

 

THỂ LỆ

Tham gia dự thưởng XSKT MB 

( ban hành kèm theo quyết định số 56/QĐ-BTT ngày 30/5/2016 của BTT HDXSKT MB )

 

I. Những quy định chung:

1, xổ số truyền thống: xổ số truyền thống ( sau đây gọi là xổ số kiến thiết miền bắc ) là loại hình xổ số có in sẵn trước mệnh giá vé; kí hiệu vé và các chữ số để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng:

          - Số lượng các chữ số tham gia dự thưởng: Xổ số kiến thiết miền bắc được in 6 chữ số. Chữ số 0 đầu tiên ngoài cùng bên trái không tham gia dự tưởng, 5 số tiếp ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) tham gia dự thưởng.

          - kí hiệu vé: bao gồm hệ chữ số và chữ cái để phân biệt số lượng vé phát hành trong ngày. Mỗi kí hiệu vé gồm 100.000 vé.

          Việc xác định kết quả trúng thưởng Xổ số kiến thiết miền bắc được thực hiện sau thời điểm phát hành và căn cứ vào "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" . Hiện nay, Hội đồng XSKT MB thực hiện phát hành XSKT MB hàng ngày và xác định kết quả trúng thưởng bắt đầu vào hồi 18h15.

2, Xổ số kiến thiết miền bắc : Hội đồng Xổ số kiến thiết miền bắc  phát hành  hàng ngày vé xổ số kiến thiết miền bắc mệnh giá 10.000đ. Hội đồng XSKT MB có thể phát hành các đợt vé đặc biệt mệnh giá 20.000đ nếu được sự đồng thuận của các công ty thành viên và sự chấp thuận của bộ tài chính.

          trên vé xổ số kiến thiết miền bắc được in các nội dung :

          - Mặt trước tờ vé: Được in tên tổ chức phát hành, mệnh giá vé, số tham gia dự thưởng, ký hiệu vé, ngày mở thưởng, các dấu hiệu bảo mật để nhận diện và tổng giá trị giải đặc biệt, tổng giá trị giải phụ của giải đặc biệt.

          - Mặt sau tờ vé: được in thông tin về cơ cấu giải thưởng cho tổng số lượng vé phát hành trong ngày và thông tin những điều cần biết cho khách hàng tham gia mua vé.

3, vé đủ điều kiện tham gia dự thưởng: Vé XSKT MB phát hành ngày, thàng, năm nào ( căn cứ ghi trên vé ) chỉ được tham gia dự thưởng của ngày tháng, năm đó và nếu xác định trúng thưởng mới có giá trị lĩnh thưởng.

4, phương thức xác định kết quả trúng thưởng: kết quả trúng thưởng, Kết quả trúng thưởng XSKT MB được xác định thông qua hình thức quay số mở thưởng bằng lồng cầu thủ công.

          Căn cứ cơ cấu giải thưởng và số lượng ký hiệu vé phát hành sẽ thực hiện quay số để xác định kết quả trúng thưởng. Kết quả trúng thưởng XSKT MB được lập thành "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" do hội đồng giám sát xổ số thành phố Hà Nội công bố cách thức đối chiếu kết quả trúng thưởng như sau:

          - Giải đặc biệt: vé có kí hiệu và 5 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 5 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải đặc biệt ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải nhất : vé có kí hiệu và 5 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 5 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) của giải nhất ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải nhì : vé có kí hiệu và 5 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 5 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải nhìghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải ba : vé có kí hiệu và 5 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 5 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải ba ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải tư : vé có kí hiệu và 4 chữ số cuối ( lần lượt theo nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 4 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải tư ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải năm : vé có kí hiệu và 4 chữ số cuối ( lần lượt theo hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 4 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải năm ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải sáu : vé có kí hiệu và 3 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự  hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 3 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) của giải sáu ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

          - Giải bẩy : vé có kí hiệu và 2 chữ số cuối ( lần lượt theo thứ tự hàng chục hàng đơn vị ) trùng với kí hiệu và 2 chữ số ( lần lượt theo thứ tự hàng chục hàng đơn vị ) của giải nhất ghi trên " biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc " được công bố.

          - Giải phụ của giải đặc biệt : các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải đặc biệt ( lần lượt theo thứ tự hàng vạn hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị ) nhưng có kí hiệu khác với ký hiệu của vé trúng thưởng giải đặc biệt ghi trên "biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền bắc" được công bố.

II. Quy định với khách hàng 

1. khách hàng tham gia mua vé xổ số là công dân việt nam ở trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài và/ hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào việt nam; là người đủ 18 tuổi trở lên; không phải là người bị hạn chế và năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. khách hàng mua vé nếu có điều nào chưa rõ cần đề nghị đại lý bán vé giải thích và hướng dẫn một cách đầy đủ, chi tiết.

3. khách hàng có quyền kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé trước khi mua. khi đã mua vé rồi cần kiểm tra kỹ các thông tin trên tờ vé, nhất là các thông tin về các chữ số mà mình lựa chọn, ngày dự thưởng có đảm bảo chính xác hay không. nếu khách hàng phát hiện ra sai sót, cần đề nghị đại lý bán vé thay thế bằng tờ vé khác. Trường hợp sai sót do lỗi của khách hàng thì khách hàng phải chịu trách nhiệm.

4. Vé xổ số kiến thiết miền bắc có giá trị như tiền, nếu khách hàng để mất vé dù là nguyên nhân nào và vé đó trúng thưởng hay không trúng thưởng, khách hàng không có quyền khiếu nại, cũng như Công ty XSKT phát hành ra tờ vé đó cũng không phải chịu trách nhiệm gì.

5. khách hàng có vé trúng thưởng hợp lệ được trả thưởng nhanh chóng, thuận tiện tại các địa điểm quy định của các công ty XSKT thuộc hội đồng XSKT miền bắc.

III. Quy định đối với đại lý

1. Đại lý bán vé phải tuân thủ theo đúng các quy định trong hợp đồng kinh tế và các quy định khác liên quan đến việc bán vé xổ số kiến thiêt miền bắc của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền bắc.

2. Đại lý bán vé có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định trong "Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết miền bắc phát hành thí điểm". Mọi sại sót do lỗi của đại lý bán vé gây ra, đại lý bán vé phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng các quy định hiện hành của các công ty XSKT thuộc hội đồng XSKT miền bắc và pháp luật của nhà nước.

3. đại lý bán vé XSKT MB được hưởng tỷ lệ hoa hồng trên doanh thu bán vé theo quy định của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền bắc.

          "Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiêt miền bắc phát hành thí điểm" được thông báo rộng rãi công khai để mọi người cùng biết, cùng tham gia kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện./

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
báo nam định Chi cục thuế Ủy ban nhân dân đài truyền hình Cổng thông tin điện tử chính phủ Thanh tra So tu phap

Lượt truy cập

Lượt đã truy cập: 420377
Online:1
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 228.3849241 Fax: 228.3844377
Email: xosonamdinh@gmail.com